Tarihi Ev Restorasyonu Nasıl Yapılır?

Tarihi ev restorasyonu sözcük anlamı olarak eski olan yapının özelliklerini kaybetmeden yapılan tamirat işlemleri şeklinde tanımlanmaktadır. Özellikle de kaybetmek istenmeyen ve öneme sahip olan yapılar için restorasyon çalışması olmazsa olmazdır. Tarihi ev restorasyonu ile birlikte tarihe şahitlik etmiş olan köşk, konak, kervansaray, cami, han, hamam gibi tüm yapıların restorasyonu yapılmaktadır. Tüm bu yapılarda restore edilme amacı, bu yapıların eski özelliklerini ve tasarım çizgilerini kaybetmeden yenilemek ve yapının zamana karşı güçlü durmasını sağlamaktır. Restorasyonu sağlıklı ve kaliteli bir şekilde yapmak ise istenilen sonuca ulaşmayı kolaylaştıracaktır. Özellikle eski eserlerde ve özel kişilerin yaşamış olduğu yerlerde tarihi ev restorasyonu hizmetinin başarılı olması çok büyük önem taşımaktadır.

Tarihe ışık tutan binaların tahrip olması ya da tamamen yok olması o toplumun tarihinin ve kültürünün zayıflamasına neden oluyor. Söz konusu binaların tamir ve tadilatı yapılması ve güçlendirilmesi de bu noktada oldukça önemli bir yer alıyor. Ancak bu yapıların kültürel ve eski özelliklerini koruyarak restorasyonun başarılı bir şekilde yapılması da olmazsa olmazdır. Tarihi ev restorasyonu yapılırken de bu evde yaşamış olan kişilerin yaşantılarına ışık tutan ve yapının inşa edildiği içinde yaşamış olanların yaşamını sürdürdükleri döneme ait olan izleri ve bilgileri yok etmemek konusunda titizlik gerekiyor. Bu titiz çalışma ile yapılan restorasyonun amacına ulaşmasına ve istenilen sonucun elde edilmesini sağlıyor.

Uygulama Aşaması

Tarihi Ev Restorasyonu

Tarihi Ev Restorasyonu

Tarihin ve var olan kültürün temelini taşıyan yaşam alanlarını dikkatli bir şekilde incelemek, geçmiş ve kültürün gelişme aşamaları konusunda önemli ölçüde bilgi vermektedir. Bu duruma katlı sağlamak ve tarihi ev restorasyonu işlemleri yapılırken oldukça titiz bir çalışma yürütüyoruz. Çünkü restorasyon çalışmalarının önemini ve ulaşmak istediği amacı çok iyi bilerek hareket ediyoruz. Alanında uzman olan ekibimiz bu bilinç ile profesyonelce çalışmaktadır. Yapılan restorasyon ile tarihi dokusunu kaybetmeden güçlenen ve tüm kültürel izlerini de belirgin eleştiriyor. Doğru bir planlama yaparak işleri adım adım ve oldukça dikkatli bir şekilde yürüterek istenilen başarıyı kolayca elde ediyoruz. Tarihi Ev Restorasyonu çalışmasının başarılı olması ile tarihi dokuların uzun yıllar daha gün yüzünde kalmasına ve tarihten izleri günümüze taşımasına katkıda bulunuyoruz.

Prosedür İşlemleri

Tarihi ev restorasyonu, rekonstrüksiyon ve rölöve çalışmalarının yürütülmesi günümüzdeki modern yapılardaki kadar anında gerçekleşen bir işlem değildir. Ortada duran bir tarih bulunduğu için ve bu tarihi eser yapılar da Kültür ve Turizm Bakanlığı koruma, denetleme ve yaşatma özelliğine sahip olduğu için belirli prosedürlerin yerine getirilmesinden sonra ancak tarihi ev restorasyonuna başlanılabilir.

  • Önce İzin

Mimarlık şirketimiz olarak tüm bu tarihi ev restorasyonu sürecine hakim olan yönlerimizle öncelikle belirlenen yerlerden izin almamızın hemen ardından gerekli tüm talimatlar doğrultusunda çalışmalarımıza başlıyoruz. İznimizi ilgili belediyeden almamızın hemen ardından belediye tarafından elimizdeki proje yani restorasyon projesini gösteren plan ve proje Anıtlar Genel Müdürlüğünün Anıtlar Kuruluna sevk edilmektedir. Ardından olur raporu verilerek hemen tarihi eser restorasyonu sürecimiz de böylelikle başlar.

  • Tavan Sisteminin Rölöve Çizimi

Tarihi evler genellikle tavanları olarak örtü sistemleriyle harap olmaktadırlar. Bunun için teknik ressamlarımız vasıtasıyla binanın yeniden çizimi yapılarak bu rölöve çalışmalarımızın uzan mimarlarımız tarafından okunmasıyla çatı sisteminin en baştan onarımı mümkün olmaktadır. Eski evlerde genel olarak taştan tonoz örtü sistemi kullanıldığından sivri beşik tonoz, beşik tonoz ya da çapraz tonoz sisteminin hangisinin uygulandığını tespit ederek buna uygun örtü sistemi yenileme çalışması yürütüyoruz. Bu yürüttüğümüz çalışmamızın hemen arkasından da duvar restorasyonuna yönelik çalışmalarımız sürdürülmektedir. Unutulmamalıdır ki tarihi ev restorasyonu oldukça hassas ve büyük önem taşıyan bir çalışma bütünüdür.

Almaşık Teknikli Duvar Restorasyonu

Almaşık teknik bir sıra tuğla bir sıra taş dizisinin kullanıldığı tarihi ev restorasyonu uygulamasını oluşturur. Almaşık teknikli duvarların zamanın tahrip etmesine karşı çökmesi, çatlaklarının oluşması ya da üzerindeki süsleme unsurlarının zarar görmesi durumlarında yeniden elden geçirilmeleri gerekir. İşte bu durumlara yönelik olması nedeniyle almaşık teknikli duvar restorasyonu çalışmalarımız uygulanarak yürütülen bütün bu etkin çalışmalarımız bünyesinde tamamen sıra dışı nitelikleriyle tarihi ev restorasyonu hizmetleri yürütülmektedir. Yürütülen tüm bu sıra dışı hizmetlerimiz sürecine yönelik olarak almaşık duvar tekniğinin taş ve tuğla dizisine yönelik olarak Horasan üslubunu kullanarak anında yenileme işlemlerini yapmaktayız.

Cephe Tekniği

Tarihi evlerin sundurmaları, rumbaları vardır. Bu bölümleri genellikle en çok zarar gören yerler arasında ilk sıralarda gelir. İşte tüm bu özelliklerinden ötürü tarihi ev restorasyonu bakımından değerlendirildiği zaman bu alanlarının da yenilenmesi çalışmalarını yürütüyoruz. Bir diğer sayfamızı incelemek için linke tıklayınız. https://www.deltayapi.net/tarihi-eser-restorasyonu/