Tarihi Bina Restorasyonu Yapan Firmalar

Özellikle günümüzde tarihi bina restorasyonu yapan firmalar mevcut talep ve gelişmeler karşısında hızla artmaktadır. Delta Yapı Ltd olarak bizlere tarihi bina restorasyonu yapılırken dikkat edilmesi gereken çok sayıda husus olduğunu belirmekte fayda görüyoruz. Delta yapı tarafından tarihi bina restorasyonu çalışmaları yapılırken bu işlemin inceliklerine dair tüm ayrıntılar dikkate alınmaktadır. Çünkü yenileme ve konsolidasyon çalışmaları mevcut yapı üzerinde yapılmaktadır ve yeni yapılan bir yapının inşaat çalışmalarına göre daha fazla bilgi ve tecrübe gerektirmektedir.

Hazırlık Çalışması Nasıl Yapılır?

Tarihi Bina Restorasyonu

Tarihi Bina Restorasyonu

Firmamız tarafından tarihi bina restorasyonu çalışmalarına başlanmadan önce yenileme yapılacak binanın her cepheden ve iç mekan fotoğrafları alınır. Ayrıca teknik ekibimiz tarafından yerinde incelenerek gerekli konsolidasyon çalışmalarında kullanılacak yöntem ve malzeme seçimine dair incelemeler yapılır. İnceleme çalışmalarının sonunda tarihi bina restorasyonu yapılacak bina da çalışacak ekip belirlenir ve çalışmalara başlanır.

Delta Yapı olarak çalışma ile ilgili tüm resmi yazışmaları kendi bünyesinde sürdürür. Konsolidasyon çalışmalarının nasıl ve binanın hangi bölümlerinde yapılacağı restorasyon projesi ile belirlenmiştir. Firmamız tarihi bina restorasyonu projesinin ön gördüğü yöntem ve malzemeleri inceleyerek işe başlar. Tarihi bina restorasyonu yapılacak yapının iç mekanında bir çalışma yapılacaksa eğer bu mekan içerisinde değiştirilecek veya onarılacak kısımların belirlenmesi ve bu bölümlerin belli bir sırayla onarılması gerekmektedir.

Restorasyon Çalışmaları Sırasında Hangi İşler Yapılır?

Hazırlık çalışmasında belirlendiği gibi tarihi bina restorasyonu çalışmalarının yapılacağı iç ve dış mekan onarım ve bakım çalışmaları da sıralama içerisinde sürdürülmelidir. Firmamız ahşap malzemelerin fazla olduğu tarihi bina restorasyonu çalışmalarında ahşapların zaman içinde uğradığı kurt yeniği ve benzeri zararlılardan meydana gelen problemlerin giderilmesi için bir dizi çalışma yapar. Gerekli temizlik yapıldıktan sonra ahşap malzemeler cilalanarak tekrar yerine monte edilir.

Bazı durumlarda bu çalışmayı malzemeyi sökmeden yapmak mümkün olabilmektedir. Firmamız taş yüzeylerin bakım ve onarım çalışmalarını da benzer şekilde sürdürmekte olup zarar görmüş taşların çürütülmesi ve yerine yeni taş monte edilmesi işlemleri de yapılabilmektedir. Ayrıca bina çatı izolasyonları ve çatı cinsine göre yenileme işlemleri de yine firmamız tarafından yapılmaktadır.

           Tarihi bina restorasyonu çalışmalarında önem arz eden bir başka mekan olan çevre düzenlemesi işi de teknik ekibimiz tarafında özenle yapılabiliyor. Binanın dış görünüşüne uygun ve kullanılacağı fonksiyon dahilinde uygun malzeme seçimi ve tasarım yapılması sağlanıyor. Bu sayede binanın hem içten hem de dıştan uyum içinde görünmesi hedeflenmektedir.

 Konsolidasyonda Kumlama Tekniği

Yapı restorasyonlarında kumlama tekniği son yıllarda yaygın olarak kullanılmakta olup firmamız tarafından da özenle yapılmaktadır. Firma olarak kumlama tekniği kullanılmasına karar verilen tarihi bina restorasyonu çalışmalarında öncelikle kumlama tekniğinin yapı için gerekliliği uzman ekiplerimiz tarafından incelenmekte ve karar için bilim heyetinin de onayı istenmektedir. Kumlama tekniği yapının yüzeyine zarar vermeyecek şekilde yapılmalıdır ki bunun için tekniğin seçimindeki gibi uzman bir kadro ile kullanılacak kumun seçimi yapılmaktadır.

 Bu Teknik Nasıl Uygulanır?

Kumlama tekniğini bina konsolidasyonu çalışmalarında uygulayabilmek için yapı yüzeyinin temizliğe ihtiyacı olması gerekmektedir. Tarihi Bina restorasyonu çalışmalarında sıkça rastlanan bir durum olan cephe temizliğinde kullanılan bu yöntem bina cephesinde bulunan taşların yüzeyinde bulunan tuz ve kararmaya neden olmuş katmanların temizliğinde kullanılmaktadır. Firmamız tekniği uygulamaya geçirirken öncelikle kumlama makinesinin cinsine ve kumlama tekniğini uygulama şekline de bakarak tekniği restorasyon çalışmalarında kullanmaktadır.

Firma çalışanlarımız tarafından teknik uygulanırken öncelikle taşla kumlama makinesi arasındaki mesafenin uygunluğu kontrol edilir. Bu kontrolden sonra püskürtülen kumun yüzeyi temizleyip temizlemediği ya da yüzeyde yıpranma yapıp yapmadığı kontrol edilerek püskürtme hızı belirlenir. En uygun hız belirlendikten sonra ihtiyaç duyulan tüm yüzeylere kumlama tekniği uygulanır. Fakat teknik uygulandıktan sonra bir süre beklenmesi gerekmektedir. Çünkü teknik uygulandıktan hemen sonra yüzey temizliğinin net olarak görülmesi mümkün olamamaktadır. Kumların yüzey üzerinde kalan parçalarının da tamamen temizlenmesinin ardından cephe temizliği tamamlanmış olur. Tarihi bina restorasyonu tekniğinin en temek öğesi uygun ve profesyonel şekilde temizleme işleminin yapılmasıdır.

Sağladığı Fayda Ve Zararlar Nelerdir?

Kumlama tekniğinin tarihi bina restorasyonu çalışmalarında yapının yüzeyine zarar vermediği bilimsel olarak kanıtlanmış olmakla beraber firmamız tarafından yetkili kuruluşlardan izin alınmadan bu tip bir uygulama yapılmamaktadır. Ayrıca uygulama yapılmadan önce yetkili kurum çalışanları ve bilim adamları ile yapı ile ilgili incelemeler yapılarak karar verilmesi sağlanmaktadır. Uygulamanın kabul edilmesi durumunda firmamız teknik personelleri tarafından projeye işlenmekte ve yetkili kuruma sunulmaktadır. Tüm kabuller gerçekleştikten sonra uygulamaya geçilmektedir.

Kumlama tekniği ile firmamız yapının yüzeyine zarar vermeden ve yapının orijinalliğini bozmadan temizlik çalışmalarını sürdürmeyi amaçlamaktadır. Çünkü kullanılan bu teknik sayesinde yapı yüzeyi kısa sürede ve daha etkili bir yolla temizlenmiş olmaktadır. Bir diğer sayfamızı incelemek için linke tıklayınız. https://www.deltayapi.net/tarihi-ev-restorasyonu/