Tarihi Eser Restorasyonu Yapan Firmalar

Tarihi eser restorasyonu çalışmaları çok sayıda işinde uzman kişinin bir araya gelmesi ile yapılmaktadır. Öyle ki tarihi eser restorasyonu yapan firmalar çalışmalarını uzun ve itinalı çalışma gerektirmekle beraber birkaç kişinin oluşturacağı bir ekiple sürdürülemez. Firmamız bünyesinde bu konuda uzman mimar, mühendis, arkeolog ve sanat tarihçi kadro yanında bazı ince işçilik isteyen işlerin ustaları ekip oluşturarak çalışmaktadır. Restorasyon çalışmalarının proje aşamasından imalatların tamamlanmasına kadar bu kadro görev almaktadır.

Tarihi Eser Restorasyon çalışmaları sırasında firmamız tarafından yapılan çok sayıda statik güçlendirme işi bulunmaktadır. Eski eserlerde yeni yapılarda olduğu gibi statik güçlendirmeye ihtiyaç duyarlar. Hatta çoğu eski eser yeni yapıya göre daha fazla statik güçlendirme ihtiyacı duyabilmektedir. Öyle ki eski eserler adı üstünde eski yapılardır ve zaman içinde statik olarak güçlerini kaybetmişlerdir. Bu nedenle güçlerini yenilemek ve ayakta kalabilmek için yeni güçlendirmelere gerek duymaktadırlar.

Güçlendirme Teknikleri Nelerdir?

Tarihi Eser Restorasyonu

Tarihi Eser Restorasyonu

Günümüzde tarihi eser restorasyonu işlerinde uygulanan çok sayıda güçlendirme tekniği mevcuttur. Firmamız güçlendirme tekniklerini uygularken ise öncelikle yapının ihtiyaç duyduğu güçlendirme yöntemini bulmakla işe başlar. Çünkü her yapı için aynı teknik uygulanmıyor olup tarihi eser restorasyonu çalışmalarında uygulanabilecek teknikler arasında kenet atma, gergi çubuğu kullanma, bilezik uygulaması, enjeksiyon gibi yöntemler yer alır.

Kuvvetlendirme İşlemi Nasıl Uygulanır?

Tarihi eser restorasyonu çalışmaları sırasında ortaya çıkan statik aksaklıkların giderilmesi için kullanılan kenet atma işi genellikle kubbeli yapılarda sıkça uygulanır. Firmamız tarafından yapılmakta olan restorasyon işlerinde özellikle cami kubbelerinde kurşun ya da sıva altındaki malzemenin özelliği kaybetmesi ve dökülmesi gibi durumlarda kenet atma uyguladığımız bir tekniktir. Fakat uygulamaya geçilmeden önce firmamız yetkilileri ve bir bilim heyeti ile tarihi eser restorasyonu mahallinde keşif yapılır. Keşif sonrası yapılan toplantı sonunda uygulamanın hangi bölgelere yapılacağı ve boyutlarının ne olacağına karar verilir. Sonrasında ise durum raporlanır ve imza altına alınarak yetkililere teslim edilir. Firmamız tarafından yapılmakta olan tüm güçlendirme çalışmalarında aynı işlem yapılmaktadır.

Güçlendirme tekniklerinden bir başkası olan gergi çubukları da firmamız tarafından uygulanan yöntemlerden biridir. Gergi çubukları genellikle eserin iç mekanlarının herhangi bir bölgesinde oluşmuş yapısal çatlakların yapıya zarar vermesini engellemek amacıyla kullanılmaktadır. Boyuna çatlağın görüldüğü bölgede çatlağın arasında bulunan iki duvar arasına yerleştirdiğimiz gergi çubukları yardımıyla yapının güçlendirilmesi sağlanmış olur.

Ayrıca firmamız tarafından uygulanan bir başka güçlendirme tekniği de enjeksiyon tekniğidir. Bu uygulamayı ise yine gücünü kaybetmiş ve çatlaklar oluşturmuş beden duvarlarında uygulamaktayız. Fakat enjeksiyon işi özen ve sabır isteyen bir iş olduğundan bu iş firmamız bünyesinde çalışan uzman ekip tarafından sürdürülmektedir.

Mimar Ve Mühendisler Hangi İşleri Yapar?

Tarihi eser restorasyonu işlerinde mimar ve mühendisler proje aşamasından başlayarak restorasyon çalışmalarının sonuna kadar görev almaktadırlar. Bunun en önemli nedeni ise tarihi eser restorasyonu işlerinde eserin dokusunu bozmayacak malzeme seçimi ve uyum konularının birebir mimarı ilgilendirmesi, imalatların uygulanma şekil ve yöntemlerinin ise inşaat mühendisinin kontrolünde yapılmasıdır.

Firmamız tarihi eser restorasyonu çalışmalarını sürdürürken eski yapıda ortaya çıkabilecek yeni bir gizli yapının tespiti ya da kazı sırasında ortaya çıkan ve eski olduğu düşünülen bazı taşınabilir malzemelerin eski olup olmadığının tespitinde de sanat tarihçileri ve arkeologlar görev almaktadır. Firmamız çalışanları tarihi eser restorasyonu çalışmalarını ekip çalışmasıyla ve projesine uygun olarak görev dağılımı yaparak gerçekleştirmektedir.

Restorasyon Ustalarının Görevi Nedir?           

Tarihi eser restorasyonu ustaları çeşitli olmakla birlikte günümüzde işinde uzmanlaşmış az sayıda usta bulunmaktadır. Özellikle çok eski tarihlere ait eski eserlerde bulunan çini, oyma, altın varak süslemeler ve kalem işi gibi ince süsleme işlerinin ustaları oldukça az sayıdadır. Firmamız olarak üstlendiğimiz tarihi eser restorasyonu işlerinde karşılaştığımız bu tür ince işler bizzat uzmanlaşmış ustalar tarafında özenle yapılmaktadır. Yine özellikle eski camilerde sıkça karşılaşılan hat yazıları da ustalarımız tarafından itina ile temizlenmekte ve onarılmaktadır.

Restorasyon ustaları sadece süsleme işlerinde yer almaz. Tarihi eser restorasyonu uygulamalarının hemen hemen hepsinde kullanılmakta olan doğal taşlar da bir başka özellikli tarihi eser malzemesidir. Firmamız olarak yıllar içinde ayakta kalmayı başaran bu doğal taşların bakım ve onarım çalışmaları yine eser ustası tarafından yapılmaktadır. Ayrıca tarihi eser restorasyonu çalışmalarında sıkça karşılaşılan bir başka ayrıntı ise taşların üzerinde yapılmış resim ya da yazılmış yazılar bulunmasıdır ki yine bu resim ve yazıların temizlik ve onarım çalışmaları taş ustaları tarafından yapılmaktadır.

Bir diğer sayfamızı incelemek için linke tıklayınız. https://www.deltayapi.net/cami-restorasyonu/