Restorasyon Teknikleri

Şirketimiz restorasyon teknikleri olarak evrensel tarzı tercih etmektedir. Restorasyon işinin kişileştirilemeyeceğini ve kişiye göre değişiklik gösteremeyeceğinin bilincindeyiz. Öyle ki restorasyonun mantığı yapının dokusuna zarar vermemekten geçmektedir. Yapı da değişiklik yerine olduğu gibi korumak amaç olmalıdır.

 Restorasyon Tekniklerimiz Nelerdir?

Şirketimiz bünyesinde görev yapmakta olan uzman ekibimiz restorasyonu yapılacak olan yapıyı öncelikle tanımaktadır. İhtiyaçlarını tespit etmektedir. Hazırlanan küçük çaplı bir rapor ile teknikler belirlenmektedir. Örneğin restorasyonda sıkça yapılması önerilen çalışmalardan biri yapının cephelerinin temizlenmesidir. Bu konuda çok sayıda tercih bulunmakta olup yapının durumu ve kullanılmış olan malzeme tercih yapmamıza yardımcı olmaktadır. Cephesi taş örgü ile kaplı olan bir yapıda eğer taşlar çok fazla pürüzlü değilse kumlama gibi pürüz yaratabilecek teknikler yerine mekanik temizleme ya da yıkama yöntemlerini tercih etmekteyiz. Tabi ki bu tercihleri oluştururken önemli hususlardan biri de yapının kaç yıllık olduğudur. Ve restorasyon sonrası kullanılacağı fonksiyondur. Tüm bilgi ve belgeler incelenerek karar vermek şirket politikamızdır.

 Restorasyon Çalışmalarımız Ne Kadar Sürüyor?

Tüm inşaat işlerinde olduğu gibi restorasyon ve onarım çalışmalarında da net bir süre vermek mümkün değildir. Fakat şirketimiz şartların uygunluğu doğrultusunda en kısa sürede çalışmalarını bitirme politikası gütmektedir. Aynı zamanda restorasyon işlerinin sürprizlerle dolu olduğu unutulmamalıdır. Öyle ki restorasyon sırasında muhtemel bazı değişiklikler ortaya çıkabilir. Özellikle kazı çalışmaları sırasında farklı tarihi yapıların ortaya çıkması çalışmaların durmasına ya da ertelenmesine neden olabilmektedir. Bu nedenle keşif araştırması sırasında şirket personellerimiz bu tür durumların ortaya çıkma ihtimallerini de göz önünde bulundurarak tahmini işin bitiş süresini belirlemektedir.

 Şirketimiz Hangi Restorasyon İşlerini Yapıyor?

Delta Yapı olarak devlet elindeki tarihi esirlerin restorasyon işlerini yaptığımız gibi şahsa ait eserler üzerinde de restorasyon çalışmaları yapmaktayız. Tarihi yapı sınıfına giren çok sayıda camii, konak, medreselerin yanında küçük çeşme vb. yapıların restorasyonları da şirketimiz tarafından yapılmaktadır. Ayrıca tarihi yapının çevre düzenleme çalışmaları da şirketimiz tarafından yapılan bir çalışmadır. Bunun yanında şirketimiz restorasyon çalışmalarını tamamladıktan sonra işin teslimini yapmakta sonrasında ise doğabilecek her hangi bir akma, dökülme vb. durumlarda da geri dönüş yaparak hasarların onarımını gerçekleştirmektedir.