Bina Yapı Güçlendirme 

Delta Yapı tarafından yapılan bina yapı güçlendirme çalışması çok sayıda teknik ve ekipman ile yapılmaktadır. Ayrıca çalışmalarımıza başlamadan önce yetkin bir teknik ekip oluşturularak bina nın en uygun kuvvetlendirme sahip olmasını sağlamaktayız. Delta Yapı olarak yapı kuvvetlendirme yaparken ilk hedefimiz yapının deprem karşısında güvenli bir şekilde hareket etmesini sağlamaktır. Çünkü her yapının deprem karşısında gösterdiği titreşim hareketi farklıdır. Bu farklı titreşim hareketlerine göre en doğru kuvvetlendirme tekniğinin tespit edilmesi ve uygulamaya geçilmesi gerekmektedir. Bunu sağlamak ise bir dizi çalışma gerektirir. Çalışmanın etkin şekilde sağlanması içi ise iyi bir teknik kadro ve gerekli ekipmanların temin edilmesi gerekir.

Türkiye’de son yıllarda yaşanan çok sayıda deprem can ve mal kaybına neden olmuş olup kayıpların birçoğu bina ların statik sorunlarından kaynaklanmıştır. Yapılan araştırmalarda Türkiye’de meydana gelmiş depremlerde ortaya çıkan kayıpların çoğunluğunun bina larda kullanılan eski teknikler ve malzemelerin yetersizliği olarak tespit edilmiştir. İnşaat mühendisliği ana bilim dalı olarak yapılarda statik tasarlama yapılırken öncelikle beklenen yapının deprem karşısında kararlı hareket etmesinin sağlanmasıdır. Herhangi bir deprem anında bina nın ayakta kalması ilk tercih olmakla birlikte olası büyük şiddetli bir depremde de en az hasarla depremden çıkması istenmektedir.

Bina Yapı Güçlendirme

Bina Yapı Güçlendirme

Firma olarak bu konuda özellikle yeni yapılan yapılarda yapının statik açıdan en mükemmel koşullarda yapılması sağlanmakta. Ayrıca eski yapılarda kuvvetlendirme yöntemi uygulanırken eski tekniklerle yapılmış çok sayıda yapının güçlendirme tasarımında ayrıntılı incelemeler sonucunda karar alınmaktadır.

Kullanılan Teknikler Nelerdir?

Firmamız tarafından bina yapı güçlendirme olarak mantolama teknikleri kullanılmaktadır. Mantolama olarak betonarme, çelik ve karbon lifli polimer ile güçlendirme teknikleri uygulanmaktadır.

  • Betonarme Güçlendirme

Betonarme bina yapı güçlendirme tekniği olarak oldukça yaygın olarak kullanılmakta olan bu yöntem aslında çok yeni bir teknik değildir. Fakat bina larda sıklıkla kullanılan bu yöntem bazı yapılara fazla ağırlık getireceğinden her yapıda tercih edilmemektedir. Yapının deprem sırasında dengeli hareket etmesini engelleyen statik aksaklığın bulunduğu bölgeye yanal yönden betonarme perde yapılarak uygulanan bu yöntem bina kiriş ve kolonlarda da uygulanabilmektedir.

  • Çelik Güçlendirme   

Çelik kuvvetlendirme yöntemi uygulanırken kolon ve kirişlere çelik lamalar sarılarak kuvvetlendirmesini sağlanır. Yöntem yaygın olarak kullanılan bir yöntem olup firmamız tarafından da bazı bina larda tercih edilmektedir. Rijitlik hedefi daha düşük olan yapılarda daha çok tercih edilmekte olup bunun ana nedeni betonarmeye göre daha sünek bir malzeme olmasıdır. Ayrıca çelik lamaların betonarme kuvvetlendirme ile beraber kullanıldığı çok sayıda uygulama bulmakta mümkündür. Bunun tercih edilebilmesi için ise yapının statik durumunun analiz edilmesi gerekmektedir.

  • Karbon Lifi Polimer   

Karbon lifi polimer yöntemi genellikle eski yapılarda daha çok kullanılan bir yöntem olup takviye bir yöntem olarak kabul edilir. Genellikle kolon ve kirişlerde zaman içinde oluşmuş demir korozyonlarının önüne geçmek ya da inşa edilmiş kolon ve kirişin demir sıklaştırmasının yeterli seviyede yapılamaması durumlarında kullanılmaktadır. Firmamız tarafından yöntem çok sayıda uygulamada titizlikle yapılabilmektedir.

 Hangi Yöntemler Kullanılıyor?

Firmamız tarafından yapılan bina yapı güçlendirme çalışmaları uygulanırken öncelikle yapının ihtiyacı olan kuvvetlendirme yolu belirlenmektedir. Her yapının sahip olduğu statik problem farklı bir teknikle tedavi edilmektedir. Firmamız tarafından mantolamadan enjeksiyon yöntemine kadar çok sayıda bina yapı güçlendirme metodu uygulanmaktadır. Özellikle taşıyıcı sistemler üzerinde uygulanan mantolama teknikleri son yıllarda yapıların deprem karşısında daha güvenli kalmasını sağlamakta.

Firma olarak mantolama tekniği uygularken özellikle kirişlerde çelik levha veya beton ile mantolama uygulamanın yanında lif katkılı polimer ile de mantolama yapılabilmektedir. Fakat son yıllarda daha yaygın olarak kullanılmaya başlanan lif katkılı polimer kullanımı firmamız tarafından sıklıkla tercih edilmekte. Özellikle çok katlı yapılarda daha iyi sonuçlar alınmasını sağlayan bu malzeme yapıya hem fazla ağırlık yüklenmesini engelliyor hem de deprem karşısında daha kararlı hareket etmesini sağlıyor.

 Güçlendirmenin Gerekliliği

           Bina yapı güçlendirme çalışmaları deprem bölgesinde yer alan Türkiye için bir gereklilik. Yaşanan çok sayıda deprem sonrasında ayakta kalabilen binalar üzerinde bina yapı güçlendirme teknikleri uygulanabileceği gibi mevcut diğer yapılarda da uygulanması gerekmektedir. 1999 İstanbul depreminden sonra yürürlüğe giren deprem yönetmeliği kapsamında tüm yapılarda güçlendirme yapılmasının zorunluluğu kabul edilmiştir. Firmamız mevcut tüm yapılarda ilgili yönetmelik kapsamında bina yapı güçlendirme çalışmalarını sürdürmektedir. Bir diğer sayfamızı incelemek için linke tıklayınız. https://www.deltayapi.net/kopru-guclendirme/