Kimyasal Enjeksiyon Nedir?

Kimyasal enjeksiyon sistemi uygulaması likit yapısal ürünlerin kaya veya beton alanı içerisindeki boşluklara, zemin içine  ve beton içerisindeki çatlaklara kuvvetle basınçla enjekte edilmesine verilen bir isimdir. İnşaat mühendisliği alanına giren bu sistem oldukça önemli bir alanda kullanılmaktadır. Karayolları, metro inşaatları, tünellerin yapılmasında zeminin sağlamlaştırılması ve doldurulması ile binaların temel atma gibi işlemlerin bütünüdür.

İşlemin Amacı 

Yeraltında bulunan kayaların arasındaki boşlukların doldurulması ve uzun vadeli sağlam zemin oluşturulmasında ilk ve öncelikle yapılan işlemdir. Yeraltı zemini, kaya olsa da, aralarda boşluklar ve çatlaklar bulunur. Bu teknik ile zemindeki suların sızdırmazlıkları, dayanaklıkları ve varsa yumuşaklıkları gidermektedir. Kısaca zeminin sağlamlaştırılarak üzerine inşaat yapılabilecek duruma getirilmesidir. Kimyasal enjeksiyon sistemi özelliklerinden biri de zemin içinde su ile kimyasal reaksiyona girerek çok katı kaya etkisine dönüşmesidir. Ayrıca deprem gibi doğal afetlere karşı zeminin sağlam ve dayanıklı kalmasını sağlamaktadır.

Teknikleri Nelerdir?

Kimyasal Enjeksiyon

Kimyasal Enjeksiyon

Uygulama teknikleri 2 çeşittir.

  • Çimentolu enjeksiyon
  • Kimyasal enjeksiyon

İki çeşit teknikde de ortak kimyasal özellikleri zemin içine enjekte edilen gerek çimento şerbetli gerekse kimyasal madde uygulaması olarak zemin içinde suyla birleştiğinde kimyasal reaksiyona girmeleridir. Reaksiyon sonucunda ise zemin hacmini değiştirerek zeminin yapısında değişiklikler meydana getirmeleridir.

Kimyasal enjeksiyon teknikleri sisteminin bir diğer özelliği ise, dayanıksız beton duvarların yer altında bulunan çelik boruların taşınma kapasitesini arttırmaktır. Uygulama yöntemleri içinde diğer yöntemlerden biri permeasyon denilen emdirme yöntemi diğeri ise yer değiştirme adı verilen kompaksiyon yöntemidir.

Kullanıldığı Alanlar

Bu sistemin  kullanıldığı alanlar günümüzde hızla artmaktadır. Özellikle mevcut teknolojik gelişmeler ışığında geliştirilen yöntem daha da kimyasal anlamda değer kazanmış durumdadır. Buna bağlı sebeple de talep bu yönteme oldukça fazla şekilde artma eğilimi göstermektedir. Genel olarak kullanım alanlarını özetlememiz gerekirse :

  • Barajlarda oluşabilecek su sızma ve kaçaklarında.
  • Büyük tünellerde oluşabilecek su birikintilerinin ve su sızmalarının önlenmesinde.
  • Zeminlerin dayanıklılık ve güçlendirilmesinde kullanılmaktadır.

İnşaat mühendisliği alanında kullanılan uygulama sistemleri gelişen teknoloji ile birlikte sisteme birçok yenilikler getirmiştir. Bu yenilikler kimyasal enjeksiyon maddelerinin dayanıklılığı ve uygulanma teknikleri açısından son derece önem taşımaktadır. Çok ciddi anlamda önem taşıyan kimyasal enjeksiyon su jeti hızıyla çalışır. Sondaj yapılarak hesaplanan derinliğe indirilir ve derinliğe inildiğinde çok yüksek hızla işlem yapılır ve ardından yavaşça çıkartılır.

Yapıların temellerinin atılmasında da kullanılan kimyasal enjeksiyon uygulaması, beton kolonların arasındaki en ufak çatlaklardan girerek doldurma işlemi gerçekleştirir. Bu uygulama ile binaların sağlam temeller üzerine kurulması sağlanmış olur. Uygulama sırasında kullanılacak kimyasal enjeksiyon malzemesinin, kayanın içine girme biçimine göre değişiklik gösterebilir.

 Özellikle toprağı daha fazla istikrarlı durumda tutan ve ayrıca dolgu için ürün olarak kullanımda inşaat yapmaya imkan veren bir yöntemdir kimyasal enjeksiyon sistemleri. İstenilen toprak kalitesine kavuşmak için başvurulan bu kimyasal teknik yağmur etkisi ile suyu emip nemle harap olan toprağı iyileştirmek maksadıyla yapı uygulamalarında kullanılır. Kil ve nem gibi kimyasal durumlara karşı etkin çözüm yöntemlerinin başında gelmektedir. Bir diğer sayfamızı incelemek için linke tıklayınız. https://www.deltayapi.net/poliuretan-enjeksiyon-sistemleri/