Restorasyon

Restorasyon, daha önceden inşa edilmiş bir yapının (bu yapı bir bina, klise, köşk vb olabilir.) sanatsal çizgilerini bozmamak ve ona yeni bir şeyler katmamak kaydıyla zaman içinde çeşitli sebeplerle bozulan ve zarar gören kısımlarını ya da tamamını aynı sanatsal figürler içinde aslına uygun olarak onarılması işlemine verilen isimdir.

Restorasyon işlemi genelde kelime olarak da yanlış anlaşılmaktadır. Restorasyon yapının yerine benzerini ve yenisini ortaya koyma işlemi değildir. Aksine mevcut yapıyı az öncede belirttiğimiz üzere gerekli kısımlarını yenile işlemine verilen isimdir. Bu işlem kendi için çeşitli gruplara ayrılır. Bunlar Bina, ev, cami, eski eser, tarihi ev restorasyonu olarak bu bölümlendirme işlemi yapılır.

Uzun yıllar bakım görmemiş bir binanın tadilata, bina restorasyonuna, güçlendirilmeye ihtiyacı vardır. Bina restorasyonunun amacı yapının temelini, mimarisini, cephe değerini güçlendirmek, depreme, dış etkenlere karşı dayanıklılığını artırmayı hedefler.

Binaya işlevsel güç verilmesi restorasyonun temel amacını oluşturmaktadır. Tarihi Bina Restorasyonu iç etkenler; su, elektrik, nem faktörlerinden, dış etkenler; yağmur, deprem, fırtına, rüzgar faktörlerinden zarar gören yerlerini onarmayı kapsamaktadır.

Yapı sektöründe uzman uygulayıcı statüsünde çalışan Delta Yapı, Bina restorasyonu çalışmalarında teknolojik ürünler ve cihazlarla bina güçlendirmesi yapmaktadır. Şirketimiz, eski yapıya sahip, hassas, riskli binalarda profesyonel çözümler üreterek bina restorasyonu çalışmalarını başarıyla sonuçlandırır.

Delta Yapı Bina Restorasyonu

Delta Yapı Bina Restorasyonu

Eski kültür mirasına sahip camileri gelecek nesillere aktarabilmek için cami restorasyonu tamirini kapsayan teknolojik ürünler ve cihazlarla hizmet veren Delta Yapı restorasyon, konsolidasyon ltd. şti. camiilerin tarihi kimliğini koruyan çözümler üretmektedir. Camii yıllar sonra iç ve dış etkenler yüzünden bakıma ihtiyaç duyar.

Dünyada kültür mirasları içerisinde yer alan camii, değerini korumak, yeni nesillere aktarılmasını sağlamak adına cami restorasyonu çalışması yapılarak yapının güçlendirilmesi sağlanır. Kültürel mirasın korunması gerektiğini nesilden nesile aktararak Cami restorasyonu tamiri ihtiyaç duyulan dönemlerde yapılması gerektiği anlatılmalıdır.

Yüzlerce yıl yaş almış camilere, zengin kültür mirasına sahip ülkemizde geçmişten günümüze gelen cami restorasyonu yapılarak kültür miraslarını onarmak, korumak, yeni nesillere ulaştırmayı hedefler.

Delta Yapı, konsolidasyon, restorasyon çalışmalarını ülkenin tarihi miras varlıklarının yaşatılması, gelecek nesillere aktarılabilmesi için cami restorasyonu çalışmalarını sanatsal dokusuna uygun şekilde yürüterek caminin tarihi kimliğini korumasını sağlar. Delta Yapı, Cami Restorasyonunu en iyi şekilde onarmak için profesyonel ekibe, teknolojik ürünlere, cihazlara, teknik imkanlara sahip uzman uygulayıcı statüsündedir.

Kültür mirasına sahip kiliseleri yeni nesillere kullanılabilir halde bırakmak için kilise restorasyonu onarımını kapsayan çalışmayı teknolojik ürünler ve cihazlarla çözümleyen Delta Yapı restorasyon, konsolidasyon limited şirketi, kiliselerin tarihi yapısını güçlendiren restorasyon uygulamaları yapmaktadır.

Kilise yıllar geçtikçe iç ve dış faktörlerden dolayı onarıma ihtiyaç duyar. Dünya’da kültür mirasları içerisinde yer alan kilise, eski değerini muhafaza etmek, yeni kuşaklara aktarılmasını sağlamak adına kilise restorasyonu tamiri yapılarak kilisenin güçlendirilmesi sağlanır.

Kültürel mirasa sahip kilisenin korunması gerektiğini kuşaktan kuşağa aktararak kilise restorasyonu tamiri ihtiyaç görülen dönemlerde yapılması sağlanmalıdır.

Delta Yapı Klise Restorasyonu

Delta Yapı Klise Restorasyonu

Yüzlerce yıl yaşayan kiliselere gerekli önem verilerek geçmişten günümüze gelen kilise restorasyonu yapılarak tarihi kültür miraslarını devam ettirmek, korumak, yeni kuşaklara ulaştırmak için bakımı yapılır.

Delta Yapı, restorasyon, konsolidasyon çalışmalarını kilisenin tarihi miras varlıklarının yaşatılması, gelecek kuşaklara aktarılabilmesi için kilise restorasyonu çalışmalarını tarihi yapısına uygun şekilde yürüterek kilisenin tarihi kimliğini korumasını sağlar.

Delta Yapı, kilise restorasyonu çalışması için uzman ustalarla, teknolojik ürünlerle, cihazlarla, teknik imkanlarla çalışarak projelerini en iyi şekilde sonuçlandırır.

Tarihsel varlık niteliğindeki kültür evlerinin gelecek nesillere aktarılabilmesi için yapılan tarihi ev restorasyonu tamiri güçlendirmenin bütününü kapsayan bir çalışmadır. Tarihi ev yapısının kültürel mirasa hizmet edebilmesi için geleceğinin sürdürülmesini sağlayan tarihi ev restorasyonu tamiri yapılmalıdır.

Restorasyon yüzyıllardan beri yapılması gereken onarım işi olmuştur. Tarihi ev yada tarihi yapıya sahip varlık var olduğu halde iyi durumda değil ise restorasyona ihtiyaç duyar. Kültür mirasını koruma bilinciyle tarihi ev restorasyonu yapılarak geleceğe taşınması sağlanmalıdır.

Delta Yapı Tarihi Ev Restorasyonu

Delta Yapı Tarihi Ev Restorasyonu

Bu kapsamda Delta Yapı, dünya’da kültür varlıklarının korunması için daha iyi teknolojiye sahip ürünlerle, cihazlarla çalışır. Tarihi ev restorasyonu çalışmasının amacı yapının tarihsel kimliğini koruması ve aktif olarak faaliyetinin devam etmesini sağlamaktır.

Dünya’nın her köşesinde bulunan, sayıları yüz binleri aşan, dünyanın beğenisini kazanan tarihi eserlerin korunmasını hedefleyen tarihi eser restorayonu Türkiye ve Dünya kültürünün mirasını devam ettirmek için yapılması gereken önemli çalışmadır. Tarihi eserlerin geçmişten geleceğe aktarılması için teknolojik ürünler ve cihazlarla restorasyon, konsolidasyon ihtiyaçlarını karşılayan Delta Yapı ltd. şti. Türkiye’ye, Dünya’ya eski eserlerin değerini kaybetmemesi için çözümler üretmektedir.

Eski yapıların mimari değeri, kimliği, dokusu korunarak yaşatılması, gelecek nesillere aktarılması için tarihi eser restorasyonu çalışmalarını uzman mimarlar, mühendisler, teknikerler, ustalardan oluşan deneyimli ekibiyle Delta Yapı restorasyon konsolidasyon şirketi tüm süreciyle tamir işini yürütmektedir. İyi bir planlama gerektiren eski eser restorasyonu tamamen profesyonel koşullarda çözümler üretilerek iyileştirme çalışmaları yapılır.

Delta Yapı Tarihi Eser Restorasyonu

Delta Yapı Tarihi Eser Restorasyonu

Türkiye tarihi yapı, eser ve kültürel mirası ile çevre değerleri açısından dünyanın en zengin ülkelerinden biridir. Bu değerleri korumak, yaşatmak, geleceğe aktarılmasını sağlamak yönünde olabildiğince profesyonel tarihi eser restorasyonu çözümleri üreten Delta Yapı, tarihi yapıların ilk yapıldığı haline kavuşması için önemli çalışmalar yapmaktadır. Tarihi eser onarımı, tarihi eser güçlendirme, konsolidasyon, restorasyon çalışmalarında profesyonel kadromuzla hizmetinizdeyiz.

Bu çalışma kapsamında Delta Yapı restorasyon, konsolidasyon ltd. şti. çalışma sorumluluğundaki tarihi eserlerin güçlendirilmesi, iyileştirilmesine yönelik tespitler, planlamalar, bakım, onarım işlerinin yürütülmesi için gerekli en iyi ürünler ve cihazlarla çalışılarak tarihi eser restorasyonunun başarılı sonuçlanması sağlanır.

Restorasyon Kataloğumuz

restorasyon katalogu delta yapi