Politikamız

Politikamız

Yapılan çalışmalarda müşteri memnuniyetini sağlamak adına mükemmel iş sonuçlarına erişmek için verdiğimiz yaratıcı hizmetlerimizi hep bir üst seviyeye taşıyarak, artan yatırımlarla birlikte çalışan personelin katılımıyla iş süreçlerimizin sürekli iyileştirilmesidir. Bu doğrultuda;

 •  Müşterilerimizin ihtiyaçlarını anlamak, müşteri gereksinimlerini karşılamak ve koşulsuz müşteri memnuniyetini sağlamak
 •  Proje teslimini söz verilen sürede gerçekleştirmek
 •  Çalışma ortamı ve koşulları ile çalışanlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak
 •  İlgili tüm yasal ve sektörel şartlara uymak
 •  Eğitimli personelin müşterilerimize iyi ve başarılı projeler sunmaya eşit olduğunun bilincinde olarak personelimize gerekli tüm eğitimleri vermek
 •  Tedarikçilerimiz ve taşeron şirketlerle uyumlu bir şekilde çalışarak istenilen hammadde ve hizmeti en uygun şekilde temin etmek
 •  Yurtdışındaki başarılarımızı artırarak, yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da en fazla talep edilen bir firma olmak
 •  Kalite yönetim programlarını uygulamak ve sürekli iyileştirmek şirketimizin kalite politikasıdır.

Firmamız toplum ve çevre ile bütünleşen bir anlayışa sahip olup, çevreye karşı sorumluluklarının bilincinde olarak, insan ve güvenlik faktörünü gözeterek çalışanlarına en uygun çalışma ortamını sağlamayı öncelikli hedef olarak belirlemiş ve meslek hastalıkları ile iş kazalarını en aza indirmeyi bir görev edinmiştir. Bunun için;

 •  Çevre ve iş sağlığı & güvenliğine ilişkin kanun, yönetmelik ve standartlara uyar.
 •  Delta Yapı, bünyesinde çalışan tüm personelin güvenli ve sağlıklı bir ortamda çalışmasını sağlar.
 •  Yapılan projelerde çevre dostu girdileri kullanarak ileride oluşabilecek çevre kirliliğini önlemeyi ve gelecek kuşağa dahayaşanılabilir bir ortam bırakmayı amaçlar.